Nieuws

De Quickstart aanpak van uw project.

De belangrijkste uitdaging om software zoals Odoo in uw bedrijf te implementeren, is het op tijd en binnen budget leveren van de verwachte voordelen.
Met onze quickstart implementatiemethode gaan we ons specifiek richten op het vermijden van veel voorkomende valkuilen die vertragingen, kostenoverschrijdingen en uitval veroorzaken.
Met deze out-of-the-box aanpak kan u als klant op een korte termijn tegen een beperkt budget van start gaan met de software.

Hoe doen we dit en wat zijn de belangrijkste principes van deze aanpak :

1. Eerst en vooral

Gebruik maken van standaardfuncties als een prioriteit: Odoo biedt een geweldige omgeving om kleine verbeteringen (aanpassingen) of meer belangrijke oplossingen (ontwikkelingen) te implementeren. Acceptatie van de standaardoplossing zal zo vaak mogelijk de voorkeur genieten om verschillende redenen:

        De levertijd van het project kan geoptimaliseerd worden
        De gebruiker krijgt een stabiele omgeving
        De oplossing is schaalbaar op lange termijn

Een duidelijke definitie van de initiële projectomvang: een duidelijke definitie van de initiële behoeften is cruciaal om het project goed te laten verlopen. Wanneer alle belanghebbenden dezelfde visie delen, is de evolutie van de behoeften en het resulterende besluitvormingsproces eenvoudiger en duidelijker.

Fasering van het project: een implementatie opdelen in verschillende samenhangende fasen, met regelmatige productie releases en een geleidelijke ingebruikname door de eindgebruikers werkt efficiënt. Deze aanpak helpt ook om hiaten te identificeren en corrigerende acties vroeg in de implementatie toe te passen.

2. Daarnaast is het ook aangewezen om aan beide zijden 1 aanspreekpunt aan te duiden die verantwoordelijk voor het project is en die de autoriteit heeft om keuzes te maken en goed te keuren.

De Odoo-consultant zorgt voor de projectimplementatie van A tot Z: van het begin tot het einde van het project zorgt de consultant voor de algehele consistentie van de implementatie in Odoo en deelt zijn expertise op het gebied van best practices.

Eén beslissingsnemer aan de kant van de klant (SPoC): Deze is verantwoordelijk voor de overdracht van bedrijfskennis (coördineert zo nodig key user interventie) en de consistentie van de implementatie vanuit een zakelijk oogpunt (besluitvorming, verandermanagement, enz. )

Meetingsoptimalisatie: de Odoo-consultant is niet betrokken bij het proces van besluitvorming vanuit een zakelijk oogpunt, noch met precieze processen en de interne procedures van het bedrijf (tenzij een specifiek verzoek of een uitzondering). Projectvergaderingen, die één of twee keer per week plaatsvinden, zijn bedoeld om aan te sluiten op de bedrijfsbehoeften (SPoC) en om de manier te definiëren waarop die behoeften in Odoo (Consultant) worden geïmplementeerd.

Train the Trainer-aanpak: de Odoo-consultant biedt functionele training aan de SPoC, zodat hij deze kennis kan doorgeven aan zijn medewerkers. Om deze aanpak succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat de SPoC de functionaliteiten grondig test en zich alle handleidingen eigen maakt

3. Welke tools gebruiken we hiervoor :

De Proof of Concept/ mockup : Een vereenvoudigd prototype van wat men kan verwachten zodat men in grote lijnen een akkoord kan krijgen van de veranderingen.

Door het gebruik van bovenstaande tools is er een transparantie over de mogelijkheden en de beperkingen van de software en krijgen de belanghebbenden een duidelijk beeld van wat er verwacht kan worden in het project.

4. Enkele belangrijke aandachtspunten

Communicatie :

Het doel van de Quickstart-methode is ervoor te zorgen dat de tool snel eigendom is van de eindgebruikers. Effectieve communicatie is daarom cruciaal.

    - Meeting minutes
    - Project statussen
    - Training sessies
    - ...

Aanpassingen en development:

Ontwikkel enkel voor een goede reden. Maak steeds een goede kosten/baten analyse alvorens de ontwikkelingen in gang te zetten.

Verander zonder te kopiëren : Er is een goede reden waarom u overschakelt naar een nieuw software systeem. Probeer dus niet het oude te kopiëren maar kijk eerst hoe u zich als firma kan aanpassen.

Testing en Validatie :

De consultant is verantwoordelijk voor het opleveren van de oplossing en de SPoC voor het testen en valideren!

Andere berichten

Bekijk alles
Nieuws

Twikey and Dynapps Collaborate to Develop new Odoo module for recurring payments

As a business owner, if you send invoices regularly to the same customers or companies, or if your company uses subscription-based invoicing, you may spend a lot of time tracking and following up on unpaid or outstanding invoices.

Nieuws

Dynapps en Twikey ontwikkelen samen nieuwe Odoo module voor een geautomatiseerd domiciliëringsproces

Dankzij deze module met Odoo worden domicilieringstransacties automatisch uitgewisseld met uw bank, U moet enkel nog de factuur aanmaken.

Dé odoo Gold Partner voor jou!

Dat we Gold Partner zijn, daar zijn we trots op. Dat ons team bestaat uit de juiste expertise, met mensen uit jouw vakgebied, daar zijn we fier op!